به نام خالق هنر

پوشش مردمان هر سرزمینی به شدت تحت تأثیر باورها، ارزش‌ها، هنجارها، الگوها، آداب و عادت‌های آنان قرار دارد،

تن‌پوش و تی‌شرت به عنوان یکی از پرکاربردترین اجزای پوشش، می‌تواند محصول تکیه بر پدیده‌های فرهنگی باشد که البته در جهان کنونی و عصر فعلی باید موضوع فرهنگ‌پذیری و تعاملات بین‌المللی را در امر طراحی لحاظ کرد. نقوش ایرانی در طول تاریخ و با تکیه بر آثار فرهنگی، باستانی می‌توانند دست‌مایه طراحی و تولید پوشاک در کشورمان قرار گیرند

جشنواره نقش تن‌پوش، تلاشی برای الگوسازی و ترویج نقش‌های ایرانی متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه و ترغیب هنرمندان جوان به خلق تصاویر زیبا بر روی تن پوش یا همان تی شرت ساده است.

جهاددانشگاهی واحد هنر در قالب دبیرخانه دائمی جشنواره” نقش تن‌پوش” ، تلاش می کند با برجسته‌سازی این موضوع، طرح ها و نمادهای متناسب با فرهنگ ایرانی را جایگزین طرحهای غیربومی کند.

 

الهام زایجانی

دبیر جشنواره

پوستر اصلی جشنواره

شورای سیاست گذاری

برگزیدگان

گزارش اختتامیه جشنواره

حامیان جشنواره

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.