درباره ما

مرکز مد و لباس 

جهاد دانشگاهی هنر، مرکز طراحی مد ‌و‌ لباس دانشجویی را از سال 1386 در قالب یک مرکز فرهنگی نوع ب تاسیس کرد.

همکاران این مرکز جمعی از اساتید، دانشجویان و کارشناسان رشته‌های طراحی پارچه ‌و ‌لباس، انواع چاپ و سایر رشتههای هنری می‌باشند.