به نام خالق هنر

پوشش مردمان هر سرزمینی به شدت تحت تأثیر باورها، ارزش‌ها، هنجارها، الگوها، آداب و عادت‌های آنان قرار دارد،

تن‌پوش و تی‌شرت به عنوان یکی از پرکاربردترین اجزای پوشش، می‌تواند محصول تکیه بر پدیده‌های فرهنگی باشد که البته در جهان کنونی و عصر فعلی باید موضوع فرهنگ‌پذیری و تعاملات بین‌المللی را در امر طراحی لحاظ کرد. نقوش ایرانی در طول تاریخ و با تکیه بر آثار فرهنگی، باستانی می‌توانند دست‌مایه طراحی و تولید پوشاک در کشورمان قرار گیرند

جشنواره نقش تن‌پوش، تلاشی برای الگوسازی و ترویج نقش‌های ایرانی متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه و ترغیب هنرمندان جوان به خلق تصاویر زیبا بر روی تن پوش یا همان تی شرت ساده است.

جهاددانشگاهی واحد هنر در قالب دبیرخانه دائمی جشنواره” نقش تن‌پوش” ، تلاش می کند با برجسته‌سازی این موضوع، طرح ها و نمادهای متناسب با فرهنگ ایرانی را جایگزین طرحهای غیربومی کند.

 

الهام زایجانی

دبیر جشنواره

پوستر اصلی جشنواره

شورای سیاست گذاری

برگزیدگان

کتاب جشنواره

حامیان جشنواره