آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره های مد و لباس جهاد دانشگاهی هنر